Zazimovanie motocyklov

Vážený zákazník,

s blížiacim sa zimným obdobím by sme Vám radi ponúkli možnosť zazimovania Vášho motocykla v bezpečí našich priestorov.
Zazimovanie obsahuje dôkladné umytie motocykla, zakonzervovanie, pravidelné dobíjanie akumulátora a na záver kompletná príprava na sezónu.
Túto službu Vám ponúkalme len za sumu 1,66 € / 50.- Sk na deň (minimálna doba zazimovania je 10 dní).

V prípade záujmu o službu, alebo o ďalšie informácie, kontaktujte nás na telefónnom čísle:
02/482 40 493 alebo e-mailom na: motocykle@omniamotors.sk.

Ján Gajdoš - vedúci servisu