Newsletter

Odoslaním e-mailovej adresy a prihlásením sa do databázy odberateľov newsletterov
dobrovoľne udeľuje dotknutá osoba súhlas na účely elektronickej obchodno-marketingovej komunikácie v súlade s ochranou osobných údajov.
Osobné údaje sú spracúvané na tento účel výlučne počas platnosti súhlasu. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať.